Specialisten in brandstof en gas

Installatie van brandstofinstallaties
Uitvoer van onderhoud en service

Tankinstallatie

BG Techniek BV levert brandstofopslagtanks die voldoen aan de Kiwa richtlijnen. Ook het installeren en saneren van de oude tank moet tegenwoordig volgens de Kiwa richtlijnen gebeuren.

Kiwa Installatiecertificaat
Voor grotere bedrijven golden de richtlijnen al. In 2011 moeten ook alle kleinere bedrijven aan de Kiwa richtlijnen voldoen. Het installatiecertificaat houdt in dat een Kiwa tank uitgerust moet zijn met onder andere:

  • Vulpuntmorsbak
  • Productaanduiding
  • Overvulbeveiling
  • Ontluchting drie meter boven maaiveld
  • Brandblusser
  • Aanrijdbeveiliging

Kiwa Saneringscertificaat
Ook het saneren van de oude tank behoort tot de mogelijkheden die BG Techniek BV u biedt.
De oude tank wordt ter plekke gereinigd en aansluitend verschroot.

Vanaf 1 juli 2021 ook KIWA gecertificeerd voor het installeren van bovengrondse dieseltanks.