Specialisten in brandstof en gas

Installatie van brandstofinstallaties
Uitvoer van onderhoud en service

Onderhoud

Onderhoud is een belangrijk onderdeel van de service die BG Techniek BV biedt. Immers, door regelmatig onderhoud te plegen, verlengt u de levensduur van uw tank(installatie). Met goed onderhoud worden meerdere voordelen behaald:

  • Langere levensduur van uw product
  • Daardoor minder kosten
  • Milieu wordt minder belast met afval van weer een nieuwe tank
  • Voorkomen van lekkage en bodemvervuiling
  • Voorkomen van vervuilde brandstof

In verband met het sterk reinigend vermogen van de brandstof en eventueel verouderde  brandstofopslagtanks, is het van belang om de opslagtanks goed te onderhouden. Dat betekent dat er regelmatig een nieuw filter op de tank moet worden gemonteerd en dat er regelmatig gecontroleerd moet worden op water en sludge. BG Techniek BV kan onderhoud uitvoeren aan de eigen tankinstallaties en aan homebase installaties (thuisopslag).

Voor de industrie verzorgt BG Techniek BV ook onderhoud aan de opslag van sprinklerinstallaties, hoofdstroomaggregaten en verwarmingssystemen. Voor deze tak draagt zij passende en besparende oplossingen aan. BG Techniek BV kiest daarbij voor een duurzame oplossing, omdat de opslag minder complex is. De installaties worden vereenvoudigd, waardoor ze bedrijfszeker en goedkoper worden. Daarbij worden de installaties voortdurend gemeten en bewaakt, waardoor storingen worden voorkomen.

Referenties

  • Breure
  • Jachthaven Dronrijp
  • Vliegveld Teuge
  • Rijkswaterstaat