Specialisten in brandstof en gas

Installatie van brandstofinstallaties
Uitvoer van onderhoud en service

BG Techniek BV

Met onze expertise zijn wij in staat om de eigen tankinstallaties te installeren en kunnen wij
het onderhoud en de service uitvoeren. BG Techniek BV bedient bedrijven binnen 2 sectoren:

Agrarische bedrijvenIndustrie

BG Techniek BV

BG Techniek BV fabriceert, installeert en onderhoudt tankinstallaties bij bedrijven.

Uw eigen opslagtank? Dat kan! Wij bespreken met u de mogelijkheden. Moet de tankinstallatie bovengronds of ondergronds? Welke capaciteit moet de tank hebben? Allemaal vragen die essentieel zijn voor de juiste tankinstallatie. Onze vertegenwoordigers rekenen snel en kundig het voordeel uit van een eigen tankinstallatie.

BG Techniek BV, uw partner voor:

 • Aanleggen, onderhoud en keuren van boven- en ondergrondse
  tankinstallaties ten behoeve van benzine, diesel, AdBlue en oliën
 • Saneren bestaande onder- en/of bovengrondse opslagtanks
 • Tank en IBC keuringen in samenwerking met ADR/TNO en Kiwa
 • Bodemonderzoeken
 • Jaarlijkse inspecties opslagtanks
 • Het keuren/testen van pompen, anti-hevelklep en overvulbeveiligers
 • Controle van lekdetectie en visuele staat van de tank
 • Alles wordt bijgehouden in een logboek van de tank

Op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen?
Meld u aan voor de nieuwsbrief van BG Techniek BV

Referenties

 • Loonbedrijf Breure, Swifterbant
 • Jachthaven Dronrijp
 • Vliegveld Lelystad
 • Waterschap Zuiderzeeland, Lelystad
 • Rijkswaterstaat, Lelystad
 • Tennet TSO (Hoogeveen)

BG Techniek BV is een KIWA gecertificeerd installatiebedrijf en kan dan ook volgens de laatst geldende regels en wetgeving installeren, onderhoud plegen en oude tanks saneren. Dit geldt voor zowel bovengrondse als ondergrondse tankinstallaties.

Vanaf 1 juli 2021 ook KIWA gecertificeerd voor het installeren van bovengrondse dieseltanks.